ავეჯის დამზადება

VIP მასტერი

დიზაინერი

რემონტი

ეკოლოგიურად უსაფრთხო ავეჯი
ავეჯის დამზადება

ეკოლოგიურად უსაფრთხო ავეჯი

186
76
24.06.2020


ეკო სტანდარტების ავეჯი

დღეს, როცა ასე მწვავედ დგას საკითხი ეკოლოგიური უსაფრთხოების შესახებ, უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება იმ ნივთებისა და საგნების ეკო სტანდარტებთან შესაბამისობას რომელიც გარს გვაკრავს, რომლებთანაც ყოველდღიურად გვიწევს კონტაქტი და რომელთა გარეშეც წარმოუდგენელია ჩვენი ყოფა- ცხოვრება. ამ ნივთებს შორის ერთ-ერთი უპირველესი კი ავეჯია. იდეალურ შემთხვევაში, ავეჯი სასურველია დამზადებული იყოს მხოლოდ ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა, ხის მასალით, მაგრამ მთელი რიგი ფაქტორების გამო, ხშირ შემთხვევაში ეს შეუძლებელია. ამიტომ, ავეჯის წარმოებაში ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებებისა და ნაერთების საფუძველზე შექმნილი მასალები. ამ მასალებს შორის  ყველაზე გავრცელებული მერქან-ბურბუშელოვანი ფილებია (ე.წ. დე-ეს -პე) სწორედ ამ მასალაზე მინდა შევაჩერო თქვენი ყურადღება.

მეტრიქს ავეჯის წარმოება

E1 სერთიფიკატის მქონე მასალა

მერქან-ბურბუშელოვანი ფილების წარმოებას საფუძველი ჩაეყარა მე20 საუკუნის ოცდაათიან წლებში.მასშემდეგ მრავალჯერ დაიხვეწა ტექნოლოგია, პროგრესი განიცადა საწარმოო დანადგარებმა, მაგრამ, უცვლელი დარჩა ფილის ძირითადი შემადგენელი კომპონენტები-მერქნის ბურბუშელა და წებო. სწორედ წებოში შემავალი ნივთიერებების გარკვეული დოზით კონცენტრაცია ახდენს არასასურველ ზეგავლენას ჯანმრთელობაზე. არსებობს სტანდარტები რომლებსაც სხვადასხვა სახელმწიფოს მაკონტროლებელი ორგანოები უწესებენ მწარმოებლებს, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება მავნე ნივთიერებათა დასაშვები ზღვარი პროდუქციაში. ამ სტანდარტებს შორის ყველაზე მაღალ მოთხოვნებს პასუხობს ევროკავშირის E1 სერთიფიკატი.სწორედ ამ სერთიფიკატის მქონე ფილების გამოენებით დამზადებული ავეჯი არის აბსოლიტურად უსაფრთხო ჯანმრთელობისათვის. მართალია, ასეთი ფილები უფრო ძვირი ღირს, მაგრამ, არა იმდენად რომ სასწორზე ჩვენი და ჩვენი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობა შევაგდოთ. ნუ ენდობით მხოლოდ სიტყვაზე,თამამად მოთხოვეთ მწარმოებლებს თქვენი ავეჯის დამზადებისას გამოყენებული მასალების სერთიფიკატების წარდგენა.თქვენ ამის სრული უფლება გაქვთ!


გააზიარე:
მსგავსი სტატიები