hidroizolaciis-saxeebi
რემონტი

ჰიდროიზოლაციის სახეები

სტატიის შინაარსი შემოწმებული და განახლებულია სარემონტო კომპანია METRIX ის მიერ.

1014

0

11.05.2022

ავტორი: კომპანია მეტრიქსი

ყველანაირი შენობის სიცოცხლისუნარიანობა დიდწილად დამოკიდებულია იმაზე თუ:
ა) რამდენადაა დაცული მისი საძირკველი და სხვა დამხმარე სტრუქტურები;
ბ) რამდენად პროფესიონალურადაა შესრულებული ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები.
ჰიდროიზოლაცია არსებობს რამდენიმე სახის, ყველა მათგანის მიზანია შექმნას წყალგაუმტარი დამცავი ფენა.


ჰიდროიზოლაციის სახეები

ჰიდროიზოლაციის სახეობის შეირჩევა ხდება იმის მიხედვით თუ რამდენად მიესადაგება თვისობრივად მისი მახასიათებლები დასამუშავებელ პერიმეტრს. დასაშვებია ერთ პერიმეტრზე ერთი ან რამდენიმე სახეობის გამოყენება. ყველაზე გავრცელებული სახეობებია:

ჰიდროიზოლაცია შეღებვის მეთოდით

ხორციელდება პოლიმერული ლაქების და საღებავების თხელი მრავალშრიანი ფენების წასმით. განკუთვნილია რკინაბეტონისა და ლითონის კონსტრუქციების კაპილარული და ანტიკოროზიული დაცვისთვის. ამ ტიპის ჰიდროიზოლაცია კეთდება თხევადი მასტიკების წასმით 3-6 მმ-იანი ფენით, რომელსაც არ აქვს ნაწიბური და არის ძალიან ელასტიური. ამ გზით შესაძლებელია ბზარების თავიდან აცილება. ამ ტიპის ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები არ მოითხოვს მუშაობის განსაკუთრებული უნარებს, ამიტომ ის განიხილება, როგორც ეკონომიური ვარიანტი, რადგან მისი განხორციელება შესაძლებელია საკუთარი ძალებით. მის უპირატესობებია:
1. ხელმისაწვდომი ფასი;
2. მარტივად გამოსაყენებელი;
3. ორთქლგამტარი საფარი.

ჰიდროიზოლაცია ღებვის მეთოდით

წებოვანი ჰიდროიზოლაცია

მზადდება წებოვანი მასალების მრავალშრიანი (ჩვეულებრივ 3-4 ფენა) საფარის დადებით, ზედაპირული ბზარების და კედლების სავალდებულო დაცვით. მიუხედავად ფართო გავრცელებისა, წებოვანი ჰიდროიზოლაციის ჩანაცვლება ზოგიერთ შემთხვევაში ხდება საღებავით ან თაბაშირის ჰიდროიზოლაციით. გამოიყენება მხოლოდ გარე წნევის საწინააღმდეგო ჰიდროიზოლაციისთვის. თანამედროვე ვარიანტი, რომელსაც დამატებული აქვს პოლიმერები უფრო გამძლეა. ის არ ლპება და არ ნაწევრდება გადახურვის ძველი მასალისგან განსხვავებით, რომელსაც მუყაოს საფუძველი სწრაფად ეშლებოდა. მისი უპირატესობები:
1. ეკონომიური;
2. მდგრადი აგრესიული გარემო პირობების მიმართ;
3. შესაკრავი მასალების დადების შესაძლებლობა თითქმის ყველანაირი ტიპის საფუძველზე: ასფალტბეტონზე, ბეტონზე, ხეზე, ლითონზე, ადრე დაგებულ რულონზე, ბრტყელ და დახრილ ზედაპირებზე და ა. შ...


წებოვანი ჰიდროიზოლაცია

ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები გარანტირებული ხარისხით!

მეტის გაგება

თაბაშირის ჰიდროიზოლაცია

ეს არის მრავალშრიანი საფარი. 3 სმ-მდე დამცავი ხსნარი გამოიყენება ცემენტზე, ასფალტზე, ბეტონზე პოლიმერების დამატებით. თაბაშირის ტექნოლოგია აქტუალურია რკინაბეტონის კონსტრუქციებისთვის. აგრეთვე გამოიყენება დაზიანებული აგურის, ბეტონის და აღდგენითი - სარემონტო სამუშაოებისთვის. არსებობს ამ ტიპის ჰიდროიზოლაციის გამოიყენების ორი მეთოდი:  ხელით სამუშაო და მექანიკური (დანადგარის გამოყენებით). მისი უპირატესობებია:
1. მარტივად გამოსაყენებელი;
2. გამძლე;
3. არ საჭიროებს დამუშავებული ზედაპირის გასწორებას;
4. იძლევა შესაძლებლობას, რომ შემდგომი სამუშაოები გაგრძელდეს ნებისმიერი მასალით;
5. თაბაშირის ჰიდროიზოლაციის თვისება, რომ საიმედოდ დამაგრდეს საფუძველზე, გარანტირებულად უზრუნველყოფს საფარის სრულ სიმყარეს.  


თაბაშირის ჰიდროიზოლაცია

იზოლაცია გაჟღენთვის მეთოდით

ხორციელდება ფოროვანი მასალებისგან დამზადებული სამშენებლო პროდუქტების (ბეტონის ფილები, ბლოკები, აზბესტ-ცემენტის, კირქვის და ტუფის ბლოკები) გაჟღენთვით. ამ ტიპის ჰიდროიზოლაცია საიმედოა ძლიერი მექანიკური სტრესის შემთხვევაშიც კი. გაჟღენთვის შემდგომ იქმნება რამდენიმე მილიმეტრის სისქის საფარი ზედაპირზე, რაც უზრუნველყოფს სტრუქტურის დამატებით დაცვას. მის უპირატესობებს წარმოადგენს:
1. ყინვაგამძლეობა;
2. წყალგაუმტარია მაღალი წნევის დროსაც კი;
3. მარტივია გამოსაყენებლად;
4. მდგრადია ულტრაიისფერი გამოსხივების და ქიმიკატების მიმართ;
5. აკმაყოფილებს გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების სტანდარტებს.

საინექციო ჰიდროიზოლაცია

ხორციელდება სარემონტო თხევადი ჰიდროსაიზოლაციო შემადგენლობის ინექციით ობიექტის დაზიანებულ უბნებში. გამოიყენება კედლებისა და ნიადაგის შეერთების ადგილებზე, კედლებში გაჟონვის აღმოსაფხვრელად, აგურისა და გაფუჭებული საძირკვლის გამაგრებისთვის, ნიადაგიდან წყლის კაპილარული შეწოვის შესაჩერებლად. მისი შემადგენლობისთვის სულ უფრო ხშირად გამოიყენება ისეთი ახალი პოლიმერები როგორიცაა შარდოვანა, ფურანის ფისები, გეოპოლიმერები და ა. შ... ამ პოლიმერების საშუალებით ლოკალიზდება ბზარები, ფორები, სამშენებლო და კონსტრუქციის ნაწიბურები. გამოიყენება არა მარტო ბეტონზე, არამედ აგურსა და ქვაზეც. მისი უპირატესობებია:
1. დროის დაზოგვა, რადგან არ საჭიროებს საძირკვლის გათხრას;
2. ეფექტურად მუშაობს სხვადასხვა ტიპის დაზიანებული ჰიდროიზოლაციის აღდგენისას;
3. ბლოკავს კაპილარულ შეწოვას აგურის სტრუქტურაში;
4. აქვს ზეწოლისა და გაჟონვის აღმოფხვრის უნარი.


საინექციო ჰიდროიზოლაცია

შეღწევადი ჰიდროიზოლაცია

გამოიყენება სველ ზედაპირებზე. წყალთან კონტაქტისას წარმოიქმნება მრავალი კრისტალი, რაც ავსებს ფორებს, ბზარებს, ნახეთქებს და შემდგომ გამაგრებისას ხდება ბეტონის ნაწილი. ბეტონში შემადგენლობის შეღწევადობის რადიუსმა შეიძლება მიაღწიოს 25 – 45 სმ.  ამის შედეგად გამაგრებული სითხე აუმჯობესებს ბეტონის მექანიკურ თვისებებს. უპირატესობები:
1. ზრდის ბეტონის სიმტკიცის მახასიათებლებს;
2. გამოირჩევა გამოყენების სიმარტივით;
3. აკმაყოფილებს გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების სტანდარტებს;
4. არ საჭიროებს საძირკვლის გათხრას, რადგან სამუშაოების წარმოება შესაძლებელია შენობაშივე;
5. არ იკარგება დრო ბეტონის გაშრობზე - რაც უფრო საფუძვლიანად დატენიანდება ბეტონი, მით უკეთესი, რადგან ამით დაჩქარდება კრისტალიზაციის პროცესი.


შეღწევადი ჰიდროიზოლაცია

შესხურებადი ჰიდროიზოლაცია

ორკომპონენტიანი ჰიდროსაიზოლაციო სისტემა, რომელიც შედგება საბაზისო ელემენტისა და გამწმენდი კატალიზატორისგან. შესაფერისია გადახურვისთვის, აუზების გასამაგრებლად, საძირკვლისთვის. გამოიყენება დასამუშავებელ ზედაპირზე ცივი შესხურებით. გამოირჩევა ხანგრძლივი ექსპლოატაციის ვადით. უპირატესი თვისებებია:
1. ქმნის უწყვეტ მონოლითურ დამცავ გარსს;
2. გამოირჩევა ქიმიური ნაერთების მიმართ მაღალი მდგრადობით;   
3. არ საჭიროებს ზედაპირის განსაკუთრებულ მომზადებას, რადგან ზედაპირი სწრაფად მუშავდება სამუშაოს მექანიზაციის გამო;
4. თხევადი რეზინი შესხურების პროცედურისას ავსებს ყველაზე პატარა ფორებსაც კი, რის გამოც წარმოიქმნება განსაკუთრებულად ჰერმეტული საფარი.


შესხურებადი ჰიდროიზოლაცია

ჩამოსხმული ჰიდროიზოლაცია

ყველაზე საიმედო სახეობაა, თუმცა ყველაზე ძვირადაც ითვლება. კეთდება პოლისტიროლის ქაფის, ცხელი ასფალტის მასისა და ჩამოსასხმელი დუღაბის ჰორიზონტალურ ფუძეზე ჩამოსხმით. ეს მეთოდი გამოიყენება იშვიათად, მისი სირთულის და მაღალი ღირებულების გამო. უპირატესობები:
1. ყველაზე ეფექტური დაცვა;
2. გარანტირებულად დიდხნიანი ექსპლოატაციის ვადა;
3. განსაკუთრებულად საიმედო;
4. იდეალურია სპეციფიკური მოთხოვნების მქონე ზედაპირებისთვის, როგორიცაა იატაკის ზედაპირი გათბობით და ა. შ...

დამონტაჟებული ჰიდროიზოლაცია

კონსტრუქცია მაგრდება ლითონის ფურცლებით, რეზინით, პლასტმასით. მათ დასამაგრებლად გამოიყენება სპეციალური სამონტაჟო შესაკრავები. ამ ტიპის იზოლაცია გამორჩეულია იმით, რომ შეუძლია შეაჩეროს კედლების გადაადგილება ან ჩაძირვა და უზრუნველყოს სტრუქტურის მთლიანობის შენარჩუნება. ზემოთ ჩამოთვლილ არცერთ ჰიდროიზოლაციას ეს თვისებები არ გააჩნია და სწორედ ამაში მდგომარეობს მისი უნიკალურობა. მისი უპირატესი თვისებებია:
1. მარტივი მონტაჟი;
2. ხანგრძლივი ექსპლოატაციის ვადა.

ანტიკოროზიული ჰიდროიზოლაცია

მისი მთავარი დანიშნულება, არა მხოლოდ წყლის შეღწევადობის გამორიცხვაა, არამედ ისეთი კოროზიული პროცესების თავიდან აცილება, როგორიცაა  ელექტროკოროზია, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს ატმოსფეროს აგრესიული ზემოქმედებით ელექტროგადამცემ ხაზის ბოძებზე, მილსადენებზე, მიწისქვეშა ლითონის კონსტრუქციებზე და ა. შ..., რაც შემდგომში იწვევს ელექტროკოროზიულ პროცესს. ჰიდროიზოლაციისთვის გამოიყენება სხვადასხვა მასალა - დაწყებული პლასტმასიდან, ლითონის ფურცლებმდე;


ანტიკოროზიული ჰიდროიზოლაცია

ფილტრაციის საწინააღმდეგო

ტექნოლოგია შეიქმნა მიწისქვეშა და წყალქვეშა ნაგებობების დასაცავად. ეფექტურად მოქმედებს სითხეების რამდენიმე ტიპზე ერთდროულად. წყლის ზემოქმედების სახეობებიდან გამომდინარე, ანტიფილტრაციული ჰიდროიზოლაცია იყოფა ტიპებად: კაპილარული, წნევის საწინააღმდეგო, წნევის ფილტრაციის გარეშე;


ჰიდროიზოლაცია

გააზიარე ბლოგი სოციალურ ქსელში

მსგავსი სტატიები