ნამუშევრები

დასრულებული პროექტი ახალი ხედვა

ავეჯის დამზადება

მეტრიქს დიზაინი

დიზაინერი

მეტრიქს დიზაინი

დიზაინერი

მეტრიქს დიზაინი

დიზაინერი

მეტრიქს დიზაინი

დიზაინერი

მეტრიქს დიზაინი

დიზაინერი

მეტრიქს ავეჯი

ავეჯის დამზადება

დიღომის ბინა მიმდინარე პროექტი

რემონტი

სახლი მახათას გორაზე

რემონტი