კანალიზაციის გაწმენდა ელექტრო ტროსით
ვმუშაობთ 24/7

კანალიზაციის გაწმენდა ელექტრო ტროსით

განცხადება:

ცენტრალური საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდა ელექტრო ტროსით, წყლის წნევით მილების გაწმენდა, დაზიანებული სიფონის გამოცვლა

დეტალები:

ხელმისაწვდომია

364 სპეციალისტი

შეფასება:

მოითხოვე სპეციალისტი

597701010